„Czy­tanie książek to naj­piękniej­sza za­bawa, jaką so­bie ludzkość wymyśliła”

Wisława Szymborska

W tym tygodniu bajkę pt.

„Szczęśliwy Książe”

Przeczytał nam pan Dyrektor

kończąc tegoroczną akcję CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM

Zapraszamy we wrześniu